Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. gruodžio 8 d.
Paskelbta: 2019-12-07 21:49:50

 

1. Adventas tai rimties ir dvasinio pasiruošimo Kristaus gimimo šventei laikotarpis. Advento rekolekcijos gruodžio 22 dieną, tai paskutinis sekmadienis prieš Kalėdas. Advento metu giedamos Švč. M. Marijos valandos sekmadieniais 7.30 val., o Rarotos 8.00 val.

2. Rytoj švęsime Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šventė neprivaloma. Padėkos Dievui Šv. Mišios už Švč. M. Marijos Nekaltą Prasidėjimą ir pasivedimas Jai bus 12.00 val. Kviečiame dalyvauti.

3. Ketvirtadienį Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas. 11.00 val. pasivedimo malda, 11.30 Rožinis ir 12.00 val. Šv. Mišios. Kas nespėjote paaukoti Marijos radijui sekmadienį, tai galėsite padaryti ketvirtadienį, nes dalyvaus Marijos radijo direktorius.

4. Šeštadienį minėsime Šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

5. Informuojame, kad bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje teikiamos šarvojimo paslaugos.

6. Drauge su kalėdaičiais bažnyčios prieangyje pas patarnautoją galite įsigyti vartomą kalendorių "Metai su pal. Jurgiu". Jame rasite įkvepiančią pal. Jurgio Matulaičio mintį kiekvienai metų dienai. Tai gali būt labai graži ir prasminga Kalėdinė dovana artimiesiems.


Administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

aukštyn