Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. Rugsėjo 08 d.
Paskelbta: 2019-09-09 20:42:23

 


1. Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui: kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.

2. Šiandien švenčiame Švč. M. Marijos gimimo iškilmę. Šiluvoje atlaidai švenčiami iki ateinančio sekmadienio.

3. Šią savaitėje svarbesnės dienos:

- ketvirtadienį, 12 dieną, švęsime Pal. Jurgio Matulaičio minėjimą, 10.15 val. Matulaičio draugijos narių susirinkimas     parapijos salėje, 11.00 valandą užtarimo malda, 11.30 Rožinis ir 12.00 val. Šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti;

- penktadienį minėsime Šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją;

- šeštadienį Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas.

 


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn