Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2019 07 08 Atlaidų informacija
Paskelbta: 2019-07-07 13:31:16

 

SKELBIMAI PRIEŠ ŠV. MIŠIAS

ANT INFORMACIJOS STALO ŠVENTORIUJE RASITE:

1. Atlaidų programas
2. Nuorodas, kaip nuvykti į Pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje
3. Informaciją apie Pal. Jurgio Matulaičio draugiją
4. Informaciją apie galimybę savoje parapijoje surengti Misijas su Pal. Jurgiu - priimti pal. Jurgio Matulaičio relikviją ir ją lydinčią kilnojamą parodą.

ŠV. MIŠIAS JŪSŲ INTENCIJA PER PALAIMINTOJO JURGIO UŽTARIMĄ galima užsirašyti pas savanorius prie bažnyčios didžiųjų durų

Ant intencijų stalo, literatūros platinimo vietoje ir ant informacijos stalo rasite devyndienio maldas, prašant Pal. Jurgio užtarimo.

LITERATŪROS PLATINIMO VIETOJE RASITE

- Naujus leidinius:
a) Stalo kalendorių su pal. Jurgio Matulaičio mintimi kiekvienai metų dienai;
b) Pal. Jurgio Matulaičio tekstų socialine tematika rinktinę.

- Taip pat galite įsigyti:
- knygą „Nugalėk blogį gerumu“ – Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susitikimų medžiagos rinktinę, skirtą norintiems geriau pažinti pal. Jurgį bei asmeniškai ar kartu su kitais melstis, mąstyti ir dalintis tikėjimu.
- Įvairios kitos literatūros apie pal. Jurgį.
- Naujausią „Artumos“ numerį.
- Taip pat marškinėlius su Pal. Jurgio – Vilniaus vyskupo – šūkiu – „Nugalėk blogį gerumu“

PO ŠV. MIŠIŲ

- Agapė vienuolyno sode. Dėkojame už atsivežtas vaišes.
- 13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui pamaldos pal. Jurgio koplyčioje
- 14.30 val. nuo didžiųjų šventoriaus vartų – autobusas veš piligrimus į Pal. Jurgio Matulaičio tėviškę – Lūginę. Ten 15.00 val. – Gailestingumo vainikėlio malda.

- ŠEŠTADIENĮ:

- Papildoma programa šeimoms:

a) užsiėmimai vaikams nuo 11 iki 11.45 ir nuo 14.30 iki 16.00 Marijonų vienuolyno sode;

b) paskaita tėvams 14.30 val. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, tema: „Kodėl vaikas neklauso?.. Ribų svarba vaiko ugdyme“, veda psichologė Lina Ulčinienė.

- Vigilija...
Prasidės 20.00 val. šv. Mišiomis lenkų kalba kartu su piligrimais iš Sokulkos, adoracija, šlovinimas ir žiburių procesija. Kviečiame dalyvauti.


- SEKMADIENĮ (liepos 14-ąją): 

11 val. šv. Mišių nebus, visus kviečiame į pagrindines šv. Mišias 12.00 val. melstis kartu Lietuvos vyskupais ir kitais svečiais. Po šv. Mišių – agapė– suneštinės vaišės ir Metelių kapelos koncertas.

aukštyn