Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. birželio 30 d.
Paskelbta: 2019-06-29 16:28:35

 

1. Visos šio sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

2. Šiandien, 19.30 val., vienuolyno sodelyje įvyks šv. Jurgio menų sezono baigiamasis koncertas. Prancūzų muziką atliks VDU kamerinis orkestras ir solistai. Dirigentas Jonas Janulevičius.

3. Ateinantį penktadienį 9.30 val. šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

4. Ateinantį šeštadienį 9.30 val. šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją. Taip pat ateinantį šeštadienį minėsime Mindaugo karūnavimo, valstybės dieną, 12.00 val. melsimės už Lietuvos valstybę.

5. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 7-14 d. Nuo penktadienio po 7.30 val. šv. Mišių meldžiamės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius.

6. Rytoj 10 val. organizuojama talka. Kviečiame padėti valyti ir puošti bažnyčios interjerą. Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, nuo 9 val. kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar ąžuolų šakelių.

7. Ateinantį sekmadienį – pirmoji atlaidų diena. Po sumos šv. Mišių naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimas. Po pamaldų vienuolyno kieme – agapė – suneštinės vaišės.

8. Pagrindinę atlaidų dieną liepos 14-ąją, antrą atlaidų sekmadienį, 11.00 val. šv. Mišių nebus. Po votyvos šv. Mišių kviečiame pasiklausyti katechezės. Pagrindinės iškilmių šv. Mišios – 12.00 val.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC
 

 

aukštyn