Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. birželio 23 d.
Paskelbta: 2019-06-22 22:12:56

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija.

2. Rytoj – šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. 12.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius varduvininkus. Penktadienį minimas šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys.

3. Penktadienį, 19.30 val., mūsų bazilikoje įvyks pasaulinė premjera. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras bei solistai ir choras „Vilnius” atliks kompozitoriaus Jono Tamulionio “Lietuviškąjį Requem”. Koncerto dirigentas Juozas Domarkas.

4. Šeštadienį Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Tą dieną pamaldžiai aplankiusiems mūsų baziliką suteikiami atlaidai. 12.00 val. papildomos šv. Mišios už gyvus ir mirusius varduvininkus, už kuriuos užsirašyti galima pas budintį kunigą.

5. Taip pat ateinantį šeštadienį vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų popietė. Programa prasidės 15.00 val. Dramos teatre, 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija, Susitaikinimo sakramento šventimas, šlovinimas mūsų bazilikoje,18.00 val. šv. Mišios, santuokos priesaikos atnaujinimas, 19.00 val. agapė ir koncertas vienuolyno kiemelyje. Renginio metu vyks programa vaikams ir paaugliams.

6. Visos ateinančio sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

7. Ateinantį sekmadienį, 19.30 val., vienuolyno sodelyje įvyks šv. Jurgio menų sezono baigiamasis koncertas. Prancūzų muziką atliks VDU kamerinis orkestras ir solistai. Dirigentas Jonas Janulevičius.

8. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 7-14 d. Nuo ateinančio penktadienio po rytinių 7.30 val. šv. Mišių melsimės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas


 

aukštyn