Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. birželio 16 d.
Paskelbta: 2019-06-16 10:05:51

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę, taip pat šiandien mūsų bažnyčioje – šv. Antano atlaidai.

2. Šio sekmadienio rinkliavos skiriamos Vilkaviškio vyskupijos sielovadiniams projektams.

3. Penktadienį minimas šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis.

4. Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija.

5. Šeimos centras kviečia šeimas į stovyklą Kryžiuose prie Dusios ežero kitą savaitgalį ( birželio 22 - 24 d.) daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

 

 

 

aukštyn