Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. birželio 2 d.
Paskelbta: 2019-06-01 23:54:59

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę.

2. Taip pat šiandien – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius
oktavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

3. Šiandien po sumos šv. Mišių apie 13.30 val. Šv. Jurgio festivalio koncertas. Atlikėjai: Edmundas Seilius ir Marijampolės meno mokyklos auklėtiniai.

4. Trečiadienį minimas šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys. Taip pat trečiadienį 9.00 val. šv. Mišios už Želmenėlių mokyklą darželį.

5. Ketvirtadienį Vilkaviškio vyskupijoje prasideda maldų už pašaukimus aštuondienis.

6. Penktadienį papildomos pamaldos – 9.30 val. Melsimės aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį. Po votyvos šv. Mišių – adoracija. 16.00 šv. Mišios už Pranciškonus pasauliečius.

7. Šeštadienį, laukiant Sekminių, mūsų bažnyčioje 20.00 val. prasidės vigilija. Tose pamaldose budėsime apmąstydami Šv. Rašto skaitinius, atnaujinsime krikšto pažadus, dalyvausime bendruomenės užtarimo maldoje, prašant kiekvienam asmeniškai reikiamų Dievo malonių ir sveikatos. Kviečiame dalyvauti.

8. Ateinantį sekmadienį, švęsime Sekmines. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija.

9. Taip pat ateinantį sekmadienį, 16.30 val., mūsų bažnyčioje festivalio „Džiūgaukim Aleliuja“ sakralinės muzikos koncertas.

10. Marijampolės Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas bus birželio 12 d., 10.15 val., parapijos salėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn