Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. gegužės 26 d.
Paskelbta: 2019-05-25 15:53:42

 

1. Ateinantį ketvirtadienį, 9.00 val., šv. Mišios už gyvus ir mirusius Marijos legiono narius.

2. Penktadienį, 10.00 val., Pasaulinės vaikų dienos proga šv. Mišios, kuriose giedos jungtinis Marijampolės mokyklų choras.

3. Taip pat penktadienį Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą. Vakare užbaigsime gegužės mėnesį, skirtą Mergelės Marijos garbei, giedodami Jos litaniją. Tesuteikia Viešpats gausių malonių maldininkams, kas vakarą dalyvavusiems gegužinėse pamaldose, o kaimų bendruomenėms, susitinkančioms maldai prie kryžių.

4. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

5. Šeštadienį minimas šv. Justinas, kankinys, papildomos pamaldos – 9.30 val.

6. Ateinantį sekmadienį švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija.

7. Tą sekmadienį po sumos šv. Mišių apie 13.30 val. Šv. Jurgio festivalio koncertas. Atlikėjai: Edmundas Seilius ir Marijampolės meno mokyklos auklėtiniai.

8. Taip pat kitą sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

9. Šventosios Šeimos seserys kviečia jaunimą į piligriminį žygį Pažaislis - Pivašiūnai. Leiskimės kartu į širdies kelionę pėsčiomis. Nebijok palikti kasdienybę ir eiti ieškoti to, kas dovanoja tikrąjį gyvenimą, prasmę ir džiaugsmą! Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn