Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. gegužės 12 d.
Paskelbta: 2019-05-11 17:51:02

 

1. Šiandien – Gerojo Ganytojo sekmadienis. Šia proga meldžiamės už dvasininkus ir dvasinius pašaukimus.

2. Taip pat šiandien ir ateinantį sekmadienį, 16.30 val., festivalio „Džiūgaukim Aleliuja“ rengėjai kviečia į sakralinės muzikos koncertus.

3. Ateinantį antradienį minimas šv. Motiejus, apaštalas.

4. Ketvirtadienį 12.00 val. šv. Mišios į Aušros Vartų Gailestingumo Motiną.

5. Taip pat ketvirtadienį 18.00 val. šv. Mišios už Jono Totoraičio progimnazijos bendruomenę.

6. Ketvirtadienį po vakarinių šv. Mišių kviečiame į šlovinimo vakarą – vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį.

7. Krikščioniškas kino klubas kviečia į sezono uždarymą , kuriame bus rodomas filmas "Išjodinėtojas". Tai filmas apie į nelaimingą įvykį patekusio ir neįgaliu tapusio žmogaus gyvenimo prasmę. Seanso pradžia ateinantį sekmadienį 18.00 val. parapijos salėje.

8. Artėja Tėvo diena, nuo ateinančio sekmadienio bus galima paaukoti šv. Mišioms Tėvo dienos oktavai.

9. Gegužės vidury minima tarptautinė šeimų diena. Šiais metais Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras kviečia į Šeimų šventę, kuri vyks Marijampolėje, birželio 29 d. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn