Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. balandžio 28 d.
Paskelbta: 2019-05-02 10:24:21

 

1. Šiandien:
• Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė.
• Gyvybės diena.
• 16.30 val. festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ sakralinės muzikos koncertas.

2. Dėkojame visiems, kurie devyndienio maldomis šlovinote Dievo Gailestingumą.

3. Rytoj, Bažnyčia mini šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, Europos globėją, ketvirtadienį – šv. Atanazą Didijį, o penktadienį – šv. apaštalus Pilypą ir Jokūbą.

4. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. Mišių.

5. Pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis. Penktadienį, po Šv. Mišių, Švč. Sakramento adoracija iki 18.00 val.

5. Kitas sekmadienis – pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena. Oktavos šv. Mišias už gyvas ir mirusias mamas galite užsisakyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

6. Taip pat kitą sekmadienį po sumos šv. Mišių bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

7. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas vyks gegužės 12 d. 10 val.30 min. parapijos salėje.

8. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai skirti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn