Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. balandžio 21 d. Šv. Velykos
Paskelbta: 2019-04-21 14:26:27

 

1. Mieli tikintieji, parapijoje patarnaujančių dvasininkų vardu nuoširdžiai sveikiname Jus šventų Velykų iškilmės proga. Tegul tikėjimas į Prisikėlusį Kristų suteikia visiems dvasinės stiprybės ir tikrosios pergalės prieš nuodėmę ir mirtį džiaugsmą.

2. Šiandien votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

3. Rytoj, pirmadienį, – antrąją Velykų dieną – mūsų bazilikoje pamaldos sekmadienio tvarka.

4. Ateinantį sekmadienį – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė.

5. Artėja motinos diena. Kitą sekmadienį bus galima paaukoti šv. Mišioms už mirusias ir gyvąsias mamas.

6. Dar iki gegužės mėnesio galima suspėti parapijai skirti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn