Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. balandžio 14 d.
Paskelbta: 2019-04-13 22:57:19

 

1. Šiandien, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš sumą – procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos sielovados reikalams.

3. Krikščioniškas kino kubas kviečia į tradicinį Gavėnios kino seansą, kuriame žiūrėsime juostą "Babetės puota". Seanso pradžia šiandien 18.00 val. parapijos salėje.

4. Artėja motinos diena. Šiandien galima paaukoti šv. Mišioms už mirusias ir gyvąsias mamas.

5. Antradienį, balandžio 16 d., 12.00 val. melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Taip pat antradienį 10.00 val. kviečiame į talką. Maloniai prašome padėti ruošiantis šventėms valyti bažnyčią, ruošti budėjimo altorių.

7. Ketvirtadienį, dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišios bus Vilkaviškyje 12.00 val. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18.00 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

8. Nuo penktadienio pradedame Dievo Gailestingumo noveną, kuria melsimės 9 dienas kasdien 15.00 val.

9. Primename, kad Didįjį Penktadienį laikomasi švento pasninko: ne tik susilaikymo nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. 17.15 val. Kryžiaus kelio pamaldos. 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. Po to prasidės naktinis budėjimas – adoracija, kuri tęsis iki Velyknakčio šv. Mišių. Visą naktį budės skirtingos maldos grupės. Tvarkaraštis yra skelbimų lentoje. Bet kviečiame visus galinčius ir norinčius jungtis adoracijai pasirinktu laiku.

10. Didįjį Šeštadienį išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio šv. Mišios prasidės 20.00 val.

11. Ateinantį sekmadienį V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

12. Šv. Velykų sekmadienį votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn