Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. kovo 31 d.
Paskelbta: 2019-03-30 20:37:38

 

1. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis.

2. Šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

3. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės ateinantį šeštadienį, balandžio 6 d., 18.00 val. ir baigsis sekmadienio sumos šv. Mišiomis. Jas praves kan. prof. Rimas Skinkaitis. Išpažinčių bus klausoma valandą laiko iki šv. Mišių ir per kiekvienas šv. Mišias. Kviečiame suplanuoti savo laiką bei paraginti savo artimuosius dvasiškai pasiruošti šv. Velykoms.

4. Ateinantį sekmadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas vyks balanžio 12d, 10 val. 15 min. parapijos salėje.

5. Taip pat ateinantį sekmadienį 12.00 val. kviečiame į Šeimų klubą krikščioniškai augti bei spręsti santuokinio gyvenimo klausimus; vaikais pasirūpins savanoriai. Susitikimas vyks Pastoraciniame centre.

6. Dar iki gegužės mėnesio galima suspėti parapijai skirti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

 

 


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn