Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. kovo 24 d.
Paskelbta: 2019-03-24 13:40:11

 

1. Šiandien švenčiame trečiąjį Gavėnios sekmadienį.

2. Rytoj, kovo 25 d., švęsime Viešpaties Apsireiškimo iškilmę. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

3. Vyrų maldos grupė kviečia vyrus, norinčius pagilinti savo tikėjimą, drauge melstis, svarstyti Šventą Raštą ir šlovinti Viešpatį giesme. Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį, 19.00 val., Vytauto g. 25.

4. Primename ir kviečiame į Kryžiaus kelių pamaldas: kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.15 val., sekmadienį po sumos, apie 13.00 val., bei 17.00 val. į Kryžiaus kelio pamaldas kviečia Marijonų gimnazijos bendruomenė.

5. Ateinantį šeštadienį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės filialo veiklos 30-mečio minėjimo iškilmių proga 12.00 val. mūsų bazilikoje pamaldos už gyvus ir mirusius tremtinus ir politinius kalinius.

6. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės balandžio 6 d. 18.00 val. Jas praves kan. prof. Rimas Skinkaitis.
Išpažinčių bus klausoma valandą laiko iki šv. Mišių ir per kiekvienas šv. Mišias. Kviečiame suplanuoti savo laiką bei paraginti savo artimuosius dvasiškai pasiruošti šv. Velykoms.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn