Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. kovo 17 d.
Paskelbta: 2019-03-17 08:57:26

 

 

 

1. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą, kuriame žiūrėsime filmą „Iš laiško Romiečiams“. Tai istorija apie seksualinį smurtą patyrusio asmens apsisprendimą paleisti ir atleisti. Filmas bus rodomas šiandien 18.00 val. parapijos salėje. Po seanso kviečiame aptarimui prie arbatos puodelio.

2. Antradienį, kovo 19 d., minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmę. 12.00 val. melsimės už gyvus ir mirusius varduvininkus. Šv. Mišias galima užsisakyti pas budintį kunigą.

3. Ketvirtadienį po vakarinių Šv. Mišių kviečiame į šlovinimo vakarą – vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

4. Penktadienį, 12.00 val., pasauliečių pranciškonų rekolekcijų proga kviečiame į Šv. Mišias mūsų bazilikoje, kurias aukos pranciškonas br. Rolandas Taučius.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

 

aukštyn