Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. kovo 18 d.
Paskelbta: 2018-03-17 17:18:06

 

1. Krikščioniškas kino kubas kviečia į tradicinį Gavėnios kino seansą, kuriame žiūrėsime prancūzų kino metro Roberto Bressono filmą "Kaip pasiseks, Baltazarai", alegorinį pasakojimą apie septynias mirtinas nuodėmes. Seanso pradžia šiandien18 val. parapijos salėje.

2. Rytoj, kovo 19 d., minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmę. 12.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už varduvininkus.

3. Ateinantį šeštadienį, 17.00 val. susitaikinimo pamaldos.

4. Ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

5. Rekolekcijos mūsų parapijoje bus Verbų sekmadienį. Jas praves Ukrainos marijonų vyresnysis kun. Viktor Lutkovskyi. Raštinėje pas budinti kunigą renkamos aukos paremti marijonų veiklą Ukrainoje, kur jaučiamos sunkios karo pasekmės.

6. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

aukštyn