Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. kovo 4 d.
Paskelbta: 2018-03-03 22:13:30

 


1. Šiandien – trečiasis Gavėnios sekmadienis. Primename, kad kiekvieną penktadienį laikomasi pasninko, kryžiaus kelių pamaldos vyksta Gavėnios penktadieniais 17.15 val., o sekmadienį – po su-mos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

2. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda.

3. Ateinantį sekmadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

4. Rekolekcijos mūsų parapijoje bus Verbų sekmadienį. Jas praves Ukrainos marijonų vyresnysis kun. Viktor Lutkovskyi. Raštinėje pas budinti kunigą renkamos aukos paremti marijonų veiklą Ukrainoje, kur jaučiamos sunkios karo pasekmės.

5. Primename apie galimybę parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Mokesčių inspekcijos darbuotojai rekomenduoja tai atlikti elektroniniu būdu. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų skirtas aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn