Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. vasario 25 d.
Paskelbta: 2018-02-25 12:35:24

 

1. Šiandien švenčiame antrąjį Gavėnios sekmadienį.

2. Ateinantį ketvirtadienį 12.00 val. mūsų bazilikoje melsimės už Marijampolės Vytenio bataliono karius ir jų šeimas. Kviečiame dalyvauti.

3. Papildomos pirmojo penktadienio šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį mūsų bažnyčioje bus 9.30 val. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija iki 15.30 val. 16.00 val. šv. Mišios už Marijonų gimnazijos abiturientus. 17.15 val. - Kryžiaus kelio pamaldos.

4. Kovo 3 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios taip pat 9.30 val.

5. Ateinantį sekmadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas vyks 10.30 val. parapijos salėje.

6. Ateinantį sekmadienį kviečiame šeimas į susitikimą šeimų klube 12.00 val. pastoraciniame centre. Tema: šeimos vertybės ir pasaulėžiūra.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn