Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. vasario 18 d.
Paskelbta: 2018-02-17 10:32:23

 

1. Šiandien 18 val., parapijos salėje Krikščioniškas kino klubas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga kviečia pasižiūrėti vieną subtiliausių ir jautriausių juostų apie emigraciją, "Emigrantai".

2. Ateinantį ketvirtadienį, vasario 22 d., Bažnyčia mini, šv. Apaštalo Petro Sostą. Pasimelskime už popiežių, kad jo tarnystę lydėtų Šventosios Dvasios malonė.

3. Penktadienį 17.15 val. kryžiaus kelio pamaldos. Primename, kad privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

4. Marijampolėje renkasi suaugusių alkoholikų vaikų (arba nedarniose šeimose augusių vaikų) savitarpio pagalbos grupė. Gali kreiptis bet kokio amžiaus žmonės, susirinkimus gali lankyti visi norintys. Susirinkimai vyksta kiekvieną penktadienį Alyvų g. 9 name, 18 val. Išsamesnė informacija skelbimų lentoje.

5. Ateinantį savaitgalį, vasario 23-25 d. Marijampolės Marijonų gimnazijoje vyks Moksleivių ateitininkų Mažoji akademija „Laisvė ir tikėjimas“ 7-12 klasių moksleiviams. Daugiau informacijos: ww.ateitis.lt


6. Kitą sekmadienį, po sumos ir kryžiaus kelio, Marijampolės vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdis savo narius ir bendraminčius kviečia į vysk. M. Valančiaus gimimo metinių minėjimą parapijos salėje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn