Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. vasario 04 d.
Paskelbta: 2018-02-03 18:22:23

 

1. Rytoj, pirmadienį, švenčiame šv. Agotą, mergelę, kankinę. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinama jūsų atsinešti duona, druska ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Šv. Agotos duoną bus galima pasiimti prie šv. Antano altoriaus.

2. Antradienį minimi šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai;
šeštadienį – šv. Skolastika, mergelė.

3. Vasario 11 d., ateinantį sekmadienį, minima Pasaulinė ligonių diena. Tą dieną melsimės už ligonius ir jų slaugytojus. 12.00 val. Šv. Mišių metu sunkiai sergantiems arba vyresniems nei 75 metų žmonėms, kurie dar nebuvo priėmę Ligonių sakramento ar po pasveikimo pablogėjusi sveikata, bus teikiamas Ligonių patepimas. Norinčius priimti šį sakramentą ar jų artimuosius prašome užeiti užsirašyti į raštinę.

4. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija rinksis vasario 12 d. 10 val. 15 min. parapijos salėje.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn