Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. sausio 21 d.
Paskelbta: 2018-01-20 16:00:01

 

1. Šiandien Krikščioniškas kino klubas kviečia žiūrėti filmą "Juozapo sūnus". Seanso pradžia 18 val. parapijos salėje.

2. Trečiadienį minimas šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas; ketvirtadienį, minėdami šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimą, vakare baigiame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį; penktadienį minime šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

3. Sausio 27 d., šeštadienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Marijampolės dramos teatre 10.15 val. kun. Juliaus Sasnausko OFM konferencija. 11.30 val. rožinio malda bazilikoje. 12 val. šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus. Po Mišių – tolimesnė programa Marijampolės dramos teatre.

4. Ateinantį sekmadienį bus renkamos aukos mūsų bazilikos šildymo reikmėms.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn