Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. sausio 7 d.
Paskelbta: 2018-01-06 21:05:16

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo, Trijų Karalių iškilmę. Kiekvienose pamaldose šventinami papuošalai iš taurių metalų, smilkalai ir kreida.

2. Su Trijų karalių iškilme yra susijęs gražus paprotys: kviečiamasi kunigą į namus, kad jie būtų pašventinti, ant durų užrašomos Trijų išminčių, aplankiusių Jėzų, pirmosios vardų raidės „K+M+B“. Pašventintą kreidą galima bus pasiimti po kiekvienų šv. Mišių. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. Labai pagirtina, kai pasirūpiname ir savo artimaisiais ar kaimynais, ypač neįgaliaisiais, kurie patys į bažnyčią ateiti negali. Dėkojame visiems, kurie geranoriškai surašo daugiabučių gyventojus, priimančius kunigą. Šių metų aukos surinktos kalėdojimo metu skiriamos jaunimo sielovados, parapijos ir vienuolyno reikmėms.

3. Šiandien Marijampolės dekanato šeimos centras kviečia į katalikiškų šeimų šventę. Pradžia 11.00 val. šv. Mišiomis, 12.00 val. susitikimas prie arbatos puodelio (parapijos salėje). Šeimadienio svečiai: Vincentas ir Ingrida Vobolevičiai. Vyks atskira programa vaikams.

4. Rytoj Viešpaties Krikšto šventė, su kuria pasibaigia Kalėdų laikotarpis.

5. Sausio 12 d., penktadienį, 12 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį, MIC, Jūsų, aukotojų intencijomis. 10.15 min. parapijos salėje konferencija, 11.00 val. pasivedimas Palaimintajam, rožinis, po šv. Mišių suneštinės vaišės – agapė.

6. Šeštadienį, sausio13 d., Laisvės gynėjų dienos proga 16.00 val. melsimės už Tėvynę ir jos gynėjus.

7. Skurdžiai gyvenančiam pensininkui reikalingas veikiantis šaldytuvas, jei kas turi atliekamą ir nori padovanoti, prašome kreiptis į kleboną.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn