Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gruodžio 31 d.
Paskelbta: 2017-12-30 16:13:23

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Šeimos šventę. Meldžiamės už mūsų parapijos šeimas, prašant joms Dievo palaimos ir santarvės.

2. Visus norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame į šv. Mišias šiandien, gruodžio 31 d., 23.00 val.

3. Rytoj, sausio 1 d., pirmadienį, Naujieji metai, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos privaloma iškilmė. Pamaldos bus sekmadienio tvarka. Kiekvienas tikintysis tą dieną būdamas malonės stovyje ir pasimeldęs himnu „O Dvasia Viešpatie nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

4. Antradienį minimi Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai.

5. Ateinantį penktadienį, sausio 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį.

6. Sausio 6 d. pirmąjį mėnesio šeštadienį, taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į švč. Mergelę Mariją.

7. Sausio 7 d. Marijampolės dekanato šeimos centras organizuoja katalikiškų šeimų šventę. Pradžia 11.00 val. šv. Mišiomis, 12.00 val. susitikimas prie arbatos puodelio (parapijos salėje). Šeimadienio svečiai: Vincentas ir Ingrida Vobolevičiai. Vyks atskira programa vaikams.

8. Ateinantį sekmadienį, sausio 7 d. Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos. Vaikučius su tėveliais kviečiame po 11 val. šv. Mišių šia proga į teatralizuotą Trijų karalių eiseną.

9. Pal. J.Matulaičio draugijos nariai kviečiami į susirinkimą sausio 12 d. 10.15 min. parapijos salėje. Susitikimo metu: konferencija, pasivedimas Palaimintajam, rožinis, po šv. Mišių suneštinės vaišės – agapė.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn