Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gruodžio 24 d.
Paskelbta: 2017-12-23 19:35:45

 

1. Šiandien švenčiame ketvirtą Advento sekmadienį. Kaip įprasta Kūčių dieną laikomės tradicinio pasninko.

2. Šiandien vakarinių 18.00 val. šv. Mišių nebus. Papildomos pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios bus 22.00 val.

3. Rytoj – Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos) – pamaldos sekmadienio tvarka. Antradienį, antrąją, Kalėdų dieną, minimas Steponas, pirmasis kankinys. Pamaldos taip pat bus sekmadienio tvarka.

4. Trečiadienį minimas Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas. Ketvirtadienį – Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai.

5. Ateinantį sekmadienį minėsime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą.

6. Šiandien rinkliavos yra skiriamos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn