Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gruodžio 10 d.
Paskelbta: 2017-12-10 16:35:19

 

1. Šio sekmadienio rinkliava skiriama mūsų bažnyčios šildymo išlaidoms. Dėkojame už jūsų aukas.

2. Šiandien po 11 val. Mišių jaunimas dalins mintis, skirtas labiau gilintis į advento slėpinį. Prašome paimti.

3. Antradienį, gruodžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 11.00 val. užtarimo malda, 11.30 val. rožinis.

4. Trečiadienį minima šv. Liucija, mergelė, kankinė. Ketvirtadienį – šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

5. Šeštadienį, gruodžio 16 d., mūsų bažnyčioje pamaldos sekmadienio tvarka. 12.00 val. melsimės į Mergelę Mariją, Dievo Gailestingumo Motiną, aukotojų intencijomis.

6. Ateinantį sekmadienį mūsų bazilikoje vyks advento rekolekcijos. Po rytinių ir votyvos šv. Mišių bus papildomos dvasinės konferencijos. Vadovas – Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas.

7. Taip pat kitą sekmadienį, gruodžio 17 d., 16.30 val., – sakralinės muzikos koncertas. Giedos Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentai. Skambės gražiausi sakralinės muzikos kūriniai.

8. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Adventinį kino seansą. Filmas "Trečiasis stebuklas", pasakoja apie tikėjimo krizę išgyvenantį kunigą, kuriam patikima būti postulatoriumi paprastos moters kanonizacijos byloje. Ar pakito šventumo samprata povatikaninėje bažnyčioje? Kokių šventųjų tikimės mes? Kokias naujoves į kanonizacijos procesą įvedė popiežius Pranciškus? Apie visą tai kalbėsimės ir diskutuosime gruodžio 17 d. 19.00 val. parapijos salėje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn