Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gruodžio 3 d.
Paskelbta: 2017-12-02 16:41:02

 

1. Šiandien pradedame Adventą. Šis liturginis laikotarpis turi dvejopą pobūdį: tai yra pasirengimas Kalėdų – Kristaus Gimimo iškilmei ir kartu prisiminimas, jog laukiame antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje. Adventas yra maldingo ir viltingo laukimo metas. Todėl tikintieji šiuo laikotarpiu raginami nerengti triukšmingų pasilinksminimų, juose nedalyvauti ir daugiau skirti laiko maldai ir dvasiniam švenčių pasirengimui.

2. Šiandien šventinami kalėdaičiai, kuriuos galima įsigyti bažnyčioje viso advento metu. Kartu su kalėdaičiais bus galima gauti kalendorių, kuriame pavaizduotas restauruotas pagal autentiškas spalvas pal. Jurgio Matulaičio altorius. Dėkojame visiems už Jūsų aukas.

3. Pirmadienį, 18 val kviečiame į liudijimų vakarą Šventosios Šeimos namuose – tikėjimo ir pašaukimo istorija dalinsis Saulius ir Ingrida Andriuškos. Renginį organizuoja jaunimo bendruomenė. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

4. Ateinantį ketvirtadienį, Bažnyčia mini šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

5. Ateinantį penktadienį, gruodžio 8 d., švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val., kurių metu diakono šventimai bus suteikti br. Giedriui Bakūnui MIC.

6. Gruodžio 8–10 dienomis Trakuose, švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, vyks Mariologinis kongresas.

7. Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios šildymo išlaidoms. Dėkojame už jūsų aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn