Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. lapkričio 26 d.
Paskelbta: 2017-11-25 18:09:11

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“.

2. Ateinantį ketvirtadienį Bažnyčia mini šv. Andriejų, apaštalą.

3. Gruodžio 1 d. ir 2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios bus 9.30 val. Penktadienį po votyvos Mišių – adoracija. Kviečiame pasimelsti.

4. Palaimintojo J. Matulaičio draugijos nariai kviečiami susirinkti kitą sekmadienį, gruodžio 3 d., 10.30 val., parapijos salėje.

5. Ateinantis sekmadienis, gruodžio 3 d., yra pirmasis advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios, kaip ir kiekvieną Advento sekmadienį, bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias – 7.30 val. Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti viso advento metu.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn