Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. lapkričio 19 d.
Paskelbta: 2017-11-18 17:56:53

 

1. Šiandien popiežiaus Pranciškaus iniciatyva minima Pasaulinė vargstančiųjų diena. Mūsų parapijos Caritas kviečia stokojančius, kurie gali gauti maisto produktų.

2. Rytoj, pirmadienį, minimas šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis, antradienį – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo minėjimas.

3. Trečiadienį – šv. Cecilijos, mergelės, kankinės, muzikų, vargonininkų, choristų globėjos diena. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Taip pat kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

4. Ketvirtadienį 12.00 val. mūsų bažnyčioje minėdami Lietuvos kariuomenės atkūrimą, melsimės už Marijampolės karius ir jų šeimas.

5. Penktadienį Bažnyčia mini šv. Andriejų Dung-Laką, kankinį, ir jo draugus, kankinius.

6. Kitas sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn