Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. lapkričio 12 d.
Paskelbta: 2017-11-11 15:57:33

 

1. Šiandien, 19.00 val., Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino sezono atidarymą, kuriame pamatysime filmą apie jėzuitų ordino įkūrėją Ignacą Lojolą. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: ketvirtadienį, lapkričio 16 d.,  Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos iškilmę (mūsų bazilikoje papildomos pamaldos aukotojų intencijomis bus 12.00 val.), penktadienį – šv. Elžbietą Vengrę, vienuolę.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn