Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. lapkričio 5 d.
Paskelbta: 2017-11-04 19:25:15

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: ketvirtadienį – Laterano bazilikos pašventinimą, penktadienį – šv. Leoną Didijį, popiežių, Bažnyčios mokytoją, šeštadienį – šv. Martyną Turietį, vyskupą.

2. Pirmadienį, 18 val. liudijimų vakaras Šventosios Šeimos namuose, Alyvų g. 9. Ttikėjimo ir pašaukimo istorija dalinsis Griškabūdžio ir Barzdų parapijų klebonas kun. Vytautas Mazirskas. Renginį organizuoja jaunimo bendruomenė ir kviečia ne tik jaunimą. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

3. Ateinantį penktadienį, pranciškonai pasauliečiai kviečia į paskaitą „Kančios klausimas. Pozityvus požiūris į kančią“. Kalbės Gižų parapijos klebonas Virginijus Vaitkus. Pradžia 17.00 val. parapijos salėje.

4. Ateinantį šeštadienį prasideda didieji Vilniaus Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai, kurie tęsis iki lapkričio 19 d.

5. Marijampolės vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis organizuoja maldingą kelionę į Aušros Vartus lapkričio mėn. 18 d. Registracija parduotuvėje „Diemedis“.

6. Ateinantį, sekmadienį, lapkričio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

7. Taip pat kitą sekmadienį, lapkričio 12 d., 19.00 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino sezono atidarymą, kuriame pamatysime filmą apie jėzuitų ordino įkūrėją Ignacą Lojolą.

8. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems Marijonų vienuolynui ir Caritui rudens gėrybių: daržovių, vaisių, medaus. Teatlygina Jums Gerasis Viešpats.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn