Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. spalio 8 d.
Paskelbta: 2017-10-07 19:03:55

 

1. Kviečiame į šv. Rašto skaitymo ir maldos grupelę Lectio divina. Pirmas susitikimas spalio 11 d. 17.30 val., Alyvų 9. Smulkesne informacija skelbimu lentoje.

2. Ateinantį ketvirtadienį, spalio 12 d., 12.00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 11.00 val. užtarimo malda, 11.30 val. rožinis.

3. Kitas sekmadienis, spalio 15 d., yra, taip vadinamas, misijų sekmadienis. Melsimės už tautų evangelizavimą, misijas ir misionierius. Rinkliava bus skirta katalikiškų misijų plėtrai.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn