Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. spalio 1 d.
Paskelbta: 2017-09-30 19:40:19

 

1. Šiandien švenčiame mūsų bazilikos titulinius šv. Ark. Mykolo atlaidus. Įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Pal. Jurgio Matulaičio draugija rinksis kitą sekmadienį, spalio 8 d., 10.30 val. parapijos salėje.

3. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: pirmadienį – šv. Angelus Sargus, trečiadienį – šv. Pranciškų Asyžietį, ketvirtadienį – šv. Faustiną Kovalską, vienuolę, šeštadienį – Rožinio Švč. Mergelę Mariją.

4. Šventosios šeimos seserys kviečia į ALFĄ kursą – tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama rasti artimesnį santykį su Kristumi. Tai galimybė pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus. Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas. Alfa kursas prasideda spalio 5 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Alyvų g. 9. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis tel. numeriu nurodytu plakate.

5. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis.

6. Ateinantį šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, organizuojama Vilkaviškio vyskupijos Gyvojo Rožinio narių šventė, todėl votyvinės šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją bus aukojamos ne 9.30 val., o 12.00 val. Po šv. Mišių šventės programa tęsis Marijonų gimnazijoje.

7. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių.

8. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir, norintiems išmokti melstis Rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus bažnyčioje spalio 2 d., 16.45 val. Vaikai išmokę Rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn