Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. rugsėjo 17 d.
Paskelbta: 2017-09-16 20:55:21

 

1. Šiandien 16:30 val. Vargonų muzikos koncertas iš ciklo „Instrumentų karalius kviečia“. Vargonuos: Audra Telksnytė ir Balys Vaitkus.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčioje minimi: trečiadienį – Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai, ketvirtadienį – šv. Matas, apaštalas, evangelistas, bei mūsų bažnyčios pašventinimo metinės, šeštadienį – šv. Pijus iš Petralčinos, kunigas.

3. Kitą sekmadienį – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Melsimės už visus keliaujančiuosius ir transporto priemonių vairuotojus, žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn