Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. rugpjūčio 6 d.
Paskelbta: 2017-08-05 22:44:15

 

1 Šiandien minimas Kristaus Atsimainymas.

2 Taip pat šiandien 16.30 val. Vargonų muzikos koncertas iš ciklo „Instrumentų karalius kviečia“. Vargonuos Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurso laureatės.

3 Antradienį minimas – šv. Domininkas, kunigas, Domininkonų vienuolijos įsteigėjas, trečiadienį – mergelė kankinė šv. Teresė Benedikta nuo Kryžiaus, Europos Globėja, ketvirtadienį – šv. Laurynas, diakonas, penktadienį – šv. Klara, mergelė.

4 Taip pat penktadienį 16.00 val. pasauliečiai pranciškonai kviečia į konferenciją Marijampolės kultūros centre. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

5 Šeštadienį , rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo. 11. 00 val. pasivedimo malda, 11.30 val. Rožinio malda.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn