Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Šeštadienį, liepos 15 d., septintą atlaidų dieną, KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ IR BENDRUOMENIŲ DIENA
Paskelbta: 2017-07-14 21:35:38

 

Rytoj, šeštadienį, Marijampolės bazilikoje, pal. Jurgio Matulaičio artumoje, bursis visi, kurie stengiasi aktyviai dalyvauti Dievo Karalystės – Bažnyčios statyboje melsdamiesi ir tarnaudami bendrystėje su kitais: įvairių grupių, draugijų, bendruomenių ir judėjimų nariai. Bažnyčia savo prigimtimi yra bendruomenė: tikėjimo ir meilės bendruomenė. Bažnyčiai visuomet rūpėjo, kad žmonės augtų ir bręstų tikėjime. Tačiau Krikščionis nepajėgia ir negali gyventi krikščioniškai būdamas vienas. Tam reikia tikro bažnytiškumo, t. y. gyvenimo savo tikėjimu kartu su kitais, bendradarbiaujant. Apie Bažnyčią kaip bendruomenę ir bendruomenes joje mąstysime 11.00 val. vyksiančioje katechezėje. 11.30 val. Rožinio maldoje dėkosime Dievui už įvairių grupių, bendruomenių ir judėjimų, kurie gyvena viena ar kita maldinga praktika ar charizma Bažnyčioje įvairovę, už jiems ir per juos Dievo teikiamas malones, taip ruošdamiesi 12.00 val. šv. Mišioms, kurios yra pati tobuliausia bendruomeniškumo išraiška ir tikrovė. Ypatingai melsime, kad per Pal. Jurgio užtarimą, Viešpats laimintų Bažnytinių bendruomenių įnašą į bendrystės kultūros kūrimą, šventumo sklaidą ir evangelizacinį darbą visuomenėje.
Kaip ir kasdien po šv. Mišių susitiksime agapėje, kad per dalinimąsi duona ir bendryste, Viešpats kurtų ir formuotų mus kaip gyvą bendruomenę. 13.45 val. prasidės pasivedimo Pal. Jurgiui pamaldos, kurių metu turėsime progą dar kartą melsti už save ir savo bendruomenes, jų džiaugsmus ir iššūkius pavesdami jo užtarimui.
20.00 val. Vigilijos pamaldomis jau pradėsime paskutinės ir pagrindinės atlaidų dienos, kurią ypatingai minėsime Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos trisdešimtmetį, šventimą. Kaip ir anuomet, 1987 m., vakaro budėjime dėkosime Dievui už Pal. Jurgį - ypatingą dovaną Lietuvių tautai ir Bažnyčiai - ir melsime Viešpatį, kad atvertų mūsų širdis tikrai ją priimti. Budėjimas prasidės šv. Mišiomis 20.00 val. Po jų – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas ir užtarimo malda. 21.00 – Žiburių procesija Bazilikos šventoriuje Švč. Mergelės Marijos, kurios globai save ir visa, kas jam buvo brangiausia, buvo pavedęs pal. Jurgis, garbei.

Viktorija Plečkaityte MVS

 

 

 

aukštyn