Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Penktadienį, liepos 14 d., šeštą atlaidų dieną, LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA
Paskelbta: 2017-07-13 22:21:55

 

LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA

Rytoj Jubiliejiniuose Pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje – Ligonių, slaugytojų ir medikų diena. Gyvenime dažnai susiduriame su sunkiomis situacijomis: nepalankūs įvykiai, įkyrūs žmonės, nemalonios problemos, kurios vienaip ar kitaip mus vargina. Bene dažniausiai pasitaikanti ir labiausiai prislegianti – savo paties ar artimo žmogaus liga. Vis dėlto, pasirodo, kad didžiausios mūsų augimo galimybės mus aplanko pasislėpusios po problemų kauke. Kaip jomis pasinaudoti ir padaryti dvasinę pažangą? Į pagalbą ateina kantrybės dorybė. Jos svarbą savo raštuose gan aiškiai atskleidžia pal. Jurgis Matulaitis. Plačiau apie visa tai penktadienio 11 val. katechezėje ir 12 val. Mišių homilijoje Marijampolės bazilikoje kalbės teologijos mokslų daktaras kun. Žydrūnas Kulpys, Vilkaviškio vyskupijos Liudvinavo parapijos klebonas. „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampolės bendruomenės ir Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos kapelionas.
Marijampolės bazilikoje laukiami visi, kurie serga, kenčia skausmą, yra ištikti negalios arba slaugo savo sergančius artimuosius. Taip pat ir tie, kurių pašaukimas ir pareiga yra padėti sergantiems ir kenčiantiems. Aišku, daugelis dėl ligos negalinčiųjų atkeliauti į baziliką susiburs prie radijo imtuvų, kad širdimi išgyventų maldos bendrystę. Visų jų intencijomis – šv. Mišios 12.00 val. ir šv. Rožinis 11.30 val., ruošiantis dalyvauti šv. Mišiose.
Pal. Jurgis tikrai girdi visų sergančiųjų ir juos užtariančiųjų malda. Jis supranta ir atjaučia. Kitaip negali būti, nes jis pats nešė ligos ir negalios naštą visą gyvenimą, nuo pat paauglystės. Muziejuje greta bazilikos, kuris visomis atlaidų dienomis laukia lankytojų nuo 10.00 iki 17 val., galima pamatyti nebylius jo kančios liudininkus – kojos ir rankos įtvarus, kuriuos didžiąją dalį gyvenimo nešiojo dėl kaulų tuberkuliozės. O apie pal. Jurgio užtarimu patiriamas malones, dažniausiai pasveikimus, liudija votai – padėkos ženklai abipus jo sarkofago bazilikos koplyčioje. Jų istorijos – malonių liudijimai – saugomi tėvų Marijonų Marijampolės vienuolyno archyve. Dalį jų lengvai gali sužinoti kiekvienas, įsigijęs ir perskaitęs naujai išleistą knygelę „Palaimintasis Jurgi, melski už mus: malonių knygelė“. O pal. Jurgis ir toliau užtaria į jį besikreipiančius: šią, atlaidų savaitę, jau gauti du nauji liudijimai apie malones.

 

 Viktorija Plečkaitytė MVS

 

aukštyn