Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. birželio 25 d.
Paskelbta: 2017-06-24 22:00:55

 

1. Trečiadienį minimas šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys.

2. Ketvirtadienį Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. 12.00 val. papildomos šv. Mišios už gyvus ir mirusius varduvininkus, už kuriuos užsirašyti galima pas budintį kunigą. Visos kito sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

3. Penktadienį 20.00 val. šv. Jurgio menų sezono baigiamasis koncertas. Marijampolės Marijonų sodelyje skambės Žiulio Masne misteriją-oratoriją “Eve”. Atlikėjai: Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, jungtinis „Vilniaus“ valstybinis ir Marijampolės Č. Sasnausko choras bei solistai.

4. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.30 val. šv. Mišios bus aukojamos į Švč. Mergelę Mariją.

5. Ateinantį šeštadienį prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 d.

6. Ateinantį sekmadienį, sumos šv. Mišių metų pažadą atliks bei giedos Šv. Šeimos bendruomenės nariai.

7. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 9-16 d. Nuo ateinančio penktadienio po rytinių 7.30 val. šv. Mišių melsimės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius. Sąrašus galima paimti raštinėje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn