Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gegužės 21 d.
Paskelbta: 2017-05-21 18:31:29

 

1. Šiandien festivalio „Džiūgaukim Aleliuja“ rengėjai kviečia į du sakralinės muzikos koncertus mūsų bažnyčioje : 13 val. 15 min. giedos Kijevo universiteto choras, o 17.00 val. – Vilniaus Balio Dvariono choras „Viva voce‘.

2. Krikščioniškas kino klubas kviečia paminėti Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje šimto metų jubiliejų žiūrint filmą "Tryliktoji diena". Tai bene gražiausias ir paveikiausias, istorijos požiūriu tiksliausias filmas apie Fatimą. Seanso pradžia 19.00 val. parapijos salėje.

3. Penktadienį minimas šv. Pilypas Neris, kunigas. Nuo penktadienio ruošiantis Sekminėms devynias dienas iš eilės vakarinėse pamaldose melsimės šv. Dvasios sekvencija. Galinčius kviečiame jungtis į bendrą maldą bažnyčioje, kitus – namuose, šeimose.

4. Ateinantį sekmadienį švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija. Miesto dienų proga 12.00 val. šv. Mišios už Marijampolę ir jos žmones.
Taip pat kitą sekmadienį po šventųjų Mišių šventoriuje vyks jaunimo darbelių mugė, skirta paremti parapijos jaunimo grupės kelionę į Teze. Būkime dosnūs jaunimo rėmėjai.

5. Artėja Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

6. Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras birželio 10 dieną VISAS ŠEIMAS KVIEČIA į šventę, pavadinimu ,,Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“. Šventėje dalyvaus katalikų bendruomenė ,,Gyvieji akmenys“, vyks įdomūs teminiai užsiėmimai, grupelės vaikams, o vakare visus pasilinksminti kvies šeimos grupė ,,Aldai“ iš Rumšiškių.Šventės pradžia 14.00 val. Vilkaviškio Katedroje. Detali šventės programa yra skelbimo lentoje.

7. Birželio 16-18 dienomis organizuojama piligriminė kelionė į Baltarusiją aplankant šventas vietas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilis. Užsirašyti Diemedyje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn