Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gegužės 7 d.
Paskelbta: 2017-05-06 19:17:31

 

1. Šiandien – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

2. Šiandien 17.00 val. mūsų bazilikoje sakralinės muzikos koncertas. Klaipėdos mišrus choras „Aukuras" atliks Franso Šuberto “Stabat Mater”.

3. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. Mišių.

4. Ateinantį penktadienį, gegužės 12 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas. 10.15 val. konferencija. 11.00 pasivedimo malda, 11.30 val. Rožinio malda, 12.00 šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį.

5. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai į susirinkimą kviečiami gegužės 12 d., 10.15 val. piligrimų namuose Domus beati.

6. Taip pat ateinantį penktadienį 14.00 val. šv. Mišios už Rygiškių Jono gimnazijos bendruomenę 150 metų jubiliejaus proga.

7. Birželio 16-18 dienomis organizuojama piligriminė kelionė į Baltarusiją aplankant šventas vietas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė pilis. Užsirašyti Diemedyje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn