Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. sausio 22 d.
Paskelbta: 2017-01-21 19:08:22

 

1. Šiandien Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo skirto popiežiaus Pranciškaus paraginimui apie meilę šeimoje. Bus rodomas filmas „Laukas". Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

2. Pirmadienį 18.00 val. Šventosios Šeimos namuose (Alyvų g. 9), vyks atvira paskaita „Vakarų Europos civilizacijos susitikimas su islamu“. Lektorius – kun. Algirdas Dauknys.

3. Antradienį minimas šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas; trečiadienį, minėdami šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimą, vakare baigiame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį; ketvirtadienį, minime šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

4. Sausio 27 d., penktadienį, nuoširdžiai kviečiame į palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo dangui minėjimą. Šis minėjimas prasidės 10.15 val. Marijampolės dramos teatre arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ, o 14.15 val. profesoriaus Pauliaus Subačiaus konferencijos.11.30 val. rožinio malda bazilikoje. 12 val. šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

5. Šeštadienį, minimas Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

6. Ateinantį sekmadienį bus renkamos aukos Kaišiadorių katedros bei Teofilio Matulionio paskelbimo palaimintuoju reikmėms.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn