Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. sausio 15 d.
Paskelbta: 2017-01-14 19:34:56

 

1. Kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį vakarais Šventos Šeimos namuose, Alyvų g. 9, kviečiame į susitikimus, kurie skirti pagilinti maldos patirtį.

2. Trečiadienį pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Šiokiadieniais melsimės po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais po Sumos. Kas negalėsite kasdien dalyvauti pamaldose už krikščionių vienybę pasimelskite namuose šeimoje.

3. Ateinantį sekmadienį, sausio 22 d. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo skirto popiežiaus Pranciškaus paraginimui apie meilę šeimoje. Bus rodomas filmas „Laukas". Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

4. Šeštadienį Bažnyčia mini šv. Agnietę, mergelę, kankinę.

5. Sausio 27 d., penktadienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Marijampolės dramos teatre 10.15 val. arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ konferencija. 11.30 val. rožinio malda bazilikoje. 12 val. šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn