Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. sausio 8 d.
Paskelbta: 2017-01-07 20:47:12

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo, Trijų Karalių iškilmę. Pamaldose šventinami auksas, smilkalai ir kreida.

2. Po 11 val. šv. Mišių apie 11.50 val. prie bažnyčios vartų atkeliaus teatralizuoti trys karaliai, kurie pakvies kartu eiti miesto gatvėmis į J. Basanavičiaus aikštę.

3. Su Trijų karalių iškilme yra susijęs gražus paprotys: kviečiamasi kunigą į namus, kad jie būtų pašventinti ir po to ant durų užrašomos Trijų išminčių, aplankiusių Jėzų, pirmosios vardų raidės K+M+B. Pašventintą kreidą galima pasiimti po kiekvienų šv. Mišių prie šv. Antano altoriaus, o dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. Dėkojame visiems, kurie geranoriškai surašo kaimo ar daugiabučių gyventojus priimančius kunigą.

4. Sausio 9 d., pirmadienį, Viešpaties Krikšto šventė, su kuria pasibaigia Kalėdų laikotarpis.

5. Ketvirtadienį, sausio 12 d., kaip įprasta 12-tomis dienomis, 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį. Prieš šv. Mišias: 10.15 val. konferencija parapijos salėje, 11 val. – pasivedimo malda, 11.30 val. – rožinio malda.

6. Penktadienį, sausio13 d., Laisvės gynėjų dienos proga 12.00 val. melsimės už Tėvynę ir jos gynėjus.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn