Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gruodžio 11 d.
Paskelbta: 2016-12-10 21:08:24

 

1. Šiandien pradedame švęsti trečią Advento sekmadienį, vadinamą Gaudete – Džiaukitės. Lieka dvi savaitės iki šv. Kalėdų.

2. Rytoj, gruodžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 11.00 val. užtarimo malda, 11.30 val. rožinis.

3. Taip pat rytoj, 18.00 val., Šventosios Šeimos namuose (Alyvų g. 9) vyks susitikimas su filosofijos mokslų dr. Brone Gudaityte. Tema: „Apie vidinę jėgą gyvenimo sunkumuose“.

4. Antradienį minima šv. Liucija, mergelė, kankinė. Trečiadienį – šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

5. Penktadienį, gruodžio 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčioje, melsimės į Mergelę Mariją, Dievo Gailestingumo Motiną, aukotojų intencijomis.

6. Taip pat ateinantį penktadienį, 18.00 val., mūsų bazilikoje prasidės advento rekolekcijos. Šeštadienį pamaldos bus sekmadienio tvarka. Rekolekcijos baigsis sekmadienį sumos šv. Mišiomis. Vadovas – kun. Vilius Sikorskas.

7. Gruodžio 16 - 17 d., Šventosios Šeimos namuose organizuojamos rekolekcijos „Viešpats mane išvadavo iš visų pinklių“. Reikalinga išankstinė registracija.

8. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

9. Šio sekmadienio rinkliava skiriama mūsų bažnyčios šildymo išlaidoms. Dėkojame už jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn