Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. rugsėjo 18 d.
Paskelbta: 2016-09-17 18:00:12

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčioje minimi: antradienį – Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai, trečiadienį – šv. Matas, apaštalas, evangelistas, penktadienį – šv. Pijus iš Petralčinos, kunigas.

2. Kitą sekmadienį – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Melsimės už visus keliaujančiuosius ir transporto priemonių vairuotojus, žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn