Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. balandžio 3 d.
Paskelbta: 2016-04-02 23:30:01

 

1. Šiandien švenčiame antrąjį Velykų sekmadienį (Atvelykį) – Dievo Gailestingumo sekmadienį.

2. Rytoj Viešpaties apreiškimo iškilmė atkelta iš kovo 25 d. Papildomos pamaldos bus 12 val.

3. Šeštadienį mūsų vyskupijos Marijos legiono ACIES šventė. Papildomos šv. Mišios taip pat bus 12 val.

4. Dėkojame visiems, kurie pernai mūsų parapijai paaukojote 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Primename apie tokią galimybę ir šiemet.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn