Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gegužės 31 d.
Paskelbta: 2015-05-30 23:12:31

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę.

2. Vakar į mūsų bažnyčią atkeliavo Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Šiandien 13.30 val. parapijos jaunimas kviečia rinktis maldai prie Lietuvos Jaunimo Dienų kryžiaus ir kartu melstis už Lietuvos jaunimą.

3. Vakar Marijampolės Globėjo šv. Jurgio medaliu už nuopelnus sakralinės muzikos srityje bei už vargonų statybą ir restauraciją apdovanotas ilgametis mūsų bažnyčios vargonininkas ir vargonų meistras Algis Stepanauskas. Nuoširdžiai sveikiname jį šia proga ir linkime Dievo palaimos bei šv. Jurgio globos.

4. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

5. Ateinančią savaitę minėsime:
pirmadienį šv. Justinas, kankinį, trečiadienį – šv. Karoį Luangą ir jo draugus, kankiniius, penktadienį – šv. Bonifacą, vyskupą, kankinį.

6. Penktadienį, kaip įprasta pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.

7. Šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

8. Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija iki šv. Vincento bažnyčios.

9. Taip pat ateinantį sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn