Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gegužės 17 d.
Paskelbta: 2015-05-16 23:48:15

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias, bus procesija aplink bažnyčią.

2. Ruošiantis Sekminėms devynias dienas iš eilės vakarinėse pamaldose meldžiamės šv. Dvasios sekvencija. Galinčius kviečiame jungtis į bendrą maldą bažnyčioje, kitus – namuose, šeimose.

3. Ateinantį šeštadienį, gegužės 23 d., Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Pradžia12.00 val. Programoje: šv. Mišios – melsimės už priklausomybes ir socialinę atskirtį išgyvenančias šeimas, vėliau numatomas koncertas, agapė. Į šventę 11.10 val. veš autobusai nuo bazilikos ir nuo parduotuvės „IKI“ Mokoluose, autobusai taip pat sustos Degučiuose prie „IKI“ parduotuvės bei Mokoluose stotelėje prie tilto.

4. Ateinantį šeštadienį, gegužės 23 d., laukiant Sekminių, mūsų bažnyčioje 20.00 val. prasidės vigilija. Šiose pamaldose budėsime apmąstydami šv. Rašto skaitinius, atnaujinsime krikšto pažadus, dalyvausime bendruomenės užtarimo maldoje, prašant kiekvienam asmeniškai reikiamų Dievo malonių ir sveikatos. Kviečiame dalyvauti.

5. Gegužės 24 d., ateinantį sekmadienį, švęsime Sekmines. 10.30 val. kviečiame į susitikimą su ses. A. Vabuolaitę, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija.

6. Taip pat ateinantį sekmadienį 17 va. Mūsų bažnyčioje Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ koncertas. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

7. Artėja Tėvo diena, šiais metais ją švęsime birželio 7 dieną. Nuo ateinančio sekmadienio bus galima užsirašyti šv. Mišioms Tėvo dienos oktavai.

8. Šventosios Šeimos vienuolijos seserys organizuoja stovyklą 9-13 metų vaikams, kuri vyks birželio 15-20 d. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn