Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gegužės 10 d.
Paskelbta: 2015-05-09 22:46:30

 

1. Krikščioniškas kino klubas toliau tęsia pradėtą temą apie brandžią porą. Šiandien 19 val. parapijos salėje bus rodomas prancūzų dokumentinis filmas apie mažame Burgundijos viensodyje gyvenančios poros kasdienybę.

2. Ateinantį antradienį, gegužės 12 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas. 11.30 val. Rožinio malda, 12.00 šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį.

3. Trečiadienį 18 val. mūsų bazilikoje bus teikiamas sutvirtinimo sakramentas.

4. Ketvirtadienį minimas šv. Motiejus, apaštalas.

5. Šeštadienį, gegužės 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų, bažnyčios ir geradarių intencijomis.

6. Ateinantį sekmadienį, gegužės 17 d., švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. 9.30 val. melsimės už Lietuvos partizanus, gros Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestras. Prieš sumos šv. Mišias, esant palankiam orui, bus procesija aplink bažnyčią.


Klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn