Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gegužės 3 d.
Paskelbta: 2015-05-02 22:21:22

 

1. Šiandien – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

2. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

3. Ateinantį penktadienį 9.00 val. melsimės už Jono Totoraičio progimnazijos bendruomenę.

4. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai ir norintys jais tapti taip pat kitą penktadienį, 16 val., kviečiami į dvasinį susitikimą parapijos salėje. Bus kalbama ir apie piligriminę kelionę.

5. Krikščioniškas kino klubas toliau tęsia pradėtą temą apie brandžią porą. Šį kartą bus rodomas prancūzo dokumentalisto filmas apie mažame Burgundijos viensodyje gyvenančios poros kasdienybę. Seanso pradžia gegužės 10 d. 19 val. parapijos salėje.

6. Organizuojamas žygis-stovykla jaunimui. Gegužės 15-17 d. Marijampolė – Sasnava – Kazlų Rūda. Tema: nuotykis būti savimi. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn