Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. balandžio 26 d.
Paskelbta: 2015-04-25 22:45:39

 

1. Šiandien – Gerojo Ganytojo sekmadienis, meldžiamės už dvasinius pašaukimus. Ruoštis kunigystei kviečiami jaunuoliai nuo 18 metų, pakrikštyti ir praktikuojantys tikėjimą, rimtai apsvarstę pašaukimą, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą.

2. Šiandien pranciškonai pasauliečiai Pašvęstojo gyvenimo metų proga kviečia į susitikimą su radijo laidos „Mažoji studija“ redaktoriumi kun. Juliumi Sasnausku OFM. Tema – „Mažųjų revoliucija“. Pradžia 10.30 val. parapijos salėje.

3. Taip pat šis sekmadienis yra Gyvybės diena. Šia proga Šeimos centras organizuoja popietę apie motinystės ir tėvystės džiaugsmus ir rūpesčius. Renginys vyks ateinantį penktadienį gegužės 1 d., 16 val., prelegentė – psichologė Zita Vasiliauskaitė. Kviečiame dalyvauti.

4. Ateinantį trečiadienį bažnyčia mini Šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, Europos globėją, šeštadienį - šv. Atanazą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

5. Ateinantį penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta pirmaisiais mėnesio penktadieniais ir šeštadieniais papildomos pamaldos bus 9.30 val.

6. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

7. Gegužės 3 d., pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose sekmadienį ir septynias dienas po jo melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

8. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn